גישור

משרדנו נחשב כפורץ דרך בתחום הגישור המשפטי הסמכותי וכמי שהתווה אסכולה חדשנית לפתרון סכסוכים. 

אנו פועלים לסיום הסכסוך בהליך חסוי, תבונתי, יעיל ומהיר, המתנהל באווירה נינוחה ותרבותית ומחזיר את השליטה לידיהם של הצדדים באמצעות שיח והידברות. אין בסמכותנו להכריע בסכסוך, אולם ניסיוננו המשפטי והכלכלי מסייע בידנו לנתח ולהעריך, בשיתוף הצדדים ובאי כוחם, בין בפגישות משותפות ובין בפגישות נפרדות, את החלופות העומדות בפניהם ולהובילם לפתרון מוסכם המשקף את הסיכויים, הסיכונים והאינטרסים של כל צד.

במקרים רבים, ביניהם תיקים בעלי מורכבות גבוהה, התהליך המתואר מתקיים כולו בישיבה מרתונית אחת, בסיומה נחתם הסדר ומוגש לבית המשפט למתן תוקף של פסק דין.

משרובם המכריע של הסכסוכים נפתר על שולחננו בדרכי נעם, ושיעור הקיום של הסדרי גישור מוכח כגבוה לאין ערוך מזה של פסקי דין, מהווה הליך הגישור אלטרנטיבה מיטבית, יעילה וראויה לניהולו של ההליך המשפטי.