תיאום הליך

לשם פניה ותיאום של כל הליך המתנהל במשרדנו, נודה על קבלת הפרטים הבאים:

צד 1

פרטי בא כוח

צד 2

פרטי בא כוח

צד 3

פרטי בא כוח

צד 4

פרטי בא כוח

צד 5

פרטי בא כוח

צד 6

פרטי בא כוח

צד 7

פרטי בא כוח

* בכל פניה יש לצרף כתבי טענות ללא נספחים וכן את פרוטוקול הדיון וצו המינוי לדוא"ל info@gglaw.co.il